Budi dio nas!

Pridruzite nam se:
Pristupnicu dzematu/Anmeldung in die IG-Stuttgart mozete skinuti kao PDF-fajl ovdje

Za citanje PDF-fajlova vam je potreban Acrobat Reader, mozete ga skinuti ovdje

bankverbindung za clanarine
Islamische Gemeinschaft eV
BW Bank
Kto: 2078308
BLZ 60050101

bankverbindung za dobrovoljni prilog
Islamische Gemeinschaft eV
BW Bank
Kto: 2081498
BLZ 60050101

 

KUĆNI RED
ZA PROSTORIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE STUTTGART

Mole se članovi i gosti IZ da se upoznaju sa sadržajem ovog kućnog reda i da ga se savjesno pridržavaju. On je temelj ugodnog boravka u prostorijama i pažljivog odnosa prema vlasništvu IZ.

Najznačajnije pravilo: u prostorijama važe islamski običaji, što između ostalog znači, da je sa islamskog stanovišta nemoralno ponašanje, kao i psovanje, strogo zabranjeno. Pored toga, međusobno ophođenje mora da počiva na međusobnom poštivanju, te se i inače mora voditi računa o načinu ponašanja, koje mora biti u skladu sa islamom.

U tom smislu se prema vakufskoj imovini, kao vlasništvu IZ, treba odnositi s nužnom pažnjom, te istu treba svrsishodno koristiti. Da bi Udruženje trajno, skladno i uredno moglo obavljati svoje aktivnosti, nepohodno je da se svi članovi i gosti posebno pridržavaju sljedećeg:

1) nadzor nad prostorijama IZ i poštivanjem kućnog reda Upravni odbor povjerava jednom licu. Upute tog ovlaštenog nadzornog lica se moraju provoditi.

2) Svaki član je u skladu sa svojim sposobnostima dužan pomagati domaru pri održavanju reda i čistoće u prostorijama, te očuvanju vlasništva IZ.

3) Za oštećenja vlasništva IZ ili prostorija ovog objekta odgovara lice koje je prouzrokovalo štetu. Udruženje ne preuzima bilo kakvu odgovornost prema članovima i gostima.

4) Oštećenja bilo koje vrste se bez odlaganje moraju prijaviti domaru, imamu ili Upravnom odboru.

5) Posebna pažnja se mora posvetiti čistoći i to prije svega u sanitarnim prostorijama. Ne smije se zaboraviti da je to i islamska obaveza!

6) Svaka samovoljna promjena vlasništva IZ, njegovih prostorija, odnosno ovog objekta, je zabranjena. Stolovi, fotelje i ostali predmeti, koji se prenesu iz jedne prostorije u drugu, se odmah nakon okončanog korištenja moraju vratiti na prvobitno mjesto.

7) Pri korištenju električne energije i vode se strogo mora voditi računa o njihovoj štednji.

8) U okviru prostorija IZ je konzumacija hrane i pića dozvoljena samo u za to određenim prostorijama, a nipošto u prostorijama za klanjanje ili učionicama.

9) Pušenje je u cijelom objektu strogo zabranjeno.

10) Roditelji moraju nadzirati svoju djecu tokom boravka unutar prostorija, te u dvorištu IZ. Oni odgovaraju za svoju djecu i eventualna oštećenja koja ista prouzrokuju.

11) Djeci je zabranjeno uzrokovati nemir, nered i buku u prostorijama IZ, a posebno u prostorijama za klanjanje. Djeca se stoga mole da borave u prostorijama namijenjenim njima.

12) Roditelji se također mole, da vode računa da djeca nikog ne ometaju pri obavljanju namaza.

13) Generalno se treba voditi računa da razina buke u prostorijama za klanjanje bude niska. One treba da budu mjesto tišine i spokoja. Mobilne uređaje ili njihov ton treba isključiti tokom boravka u prostorijama za klanjanje.

14) Bebe treba presvlačiti samo u za to predviđenoj prostoriji.

15) Pravila za provođenje privatnih manifestacija u prostorijama i u dvorištu IZ su sljedeća: najmanje mjesec dana unaprijed Upravnom odboru treba najaviti manifestaciju, koja se može održati samo ukoliko Upravni odbor da svoju saglasnost. Organizator manifestacije je dužan u roku od 24 sata od okončanja manifestacije ponovo uspostaviti red i
čistoću. U suprotnom će se za to potrebne radnje poduzeti na račun organizatora manifestacije.

Članovi i gosti su dužni pridržavati se pravila ovog kućnog reda.

Neka svako ima na umu, da vlasništvo IZ pripada svim članovima IZ, te se prema njemu treba odnositi sa istim stepenom brige i pažnje kao i prema privatnom vlasništvu. Kontrola pridržavanja pravila ovog kućnog reda je u nadležnosti domara i Upravnog odbora. Njihove se upute moraju sprovoditi. Povrede pravila ovog kućnog reda mogu, pored drugih mjera, rezultirati isključenjem iz članstva IZ.

Stuttgart, dana 1.11.2010. godine
Kućni red  za IG-Stuttgart mozete skinuti ovdje u PDF formatu.