Program rada

Program rada u pet okvirni tačaka

Obzirom na podneblje, okolnosti i specifične uvjete u kojima radi i djeluje, Islamska zejednica svoj program rada temelji na pet okvirnih tačaka:
1. Izgradnja islamske ličnosti
2. Izgradnja islamske porodice
3. Izgradnja zdrave zajednice
4. Adekvatan odnos prema okolini i svim njenim sadržajima
5. Svijest o pripadnosti čitavom islamskom ummetu.

U ostvarivanju ovog programa IZ se drži teze: “Otvoreni smo prema svima, ali se ne zelimo asimilirati.
Zatvoreni smo, jer zelimo sacuvati svoj identitet, ali se ne zelimo izolirati”.


Karakteristike Islama kome mi pozivamo

Islam kome mi pozivamo i koji želimo uspostaviti u sebi, da bi bio uspostavljen na Zemlji, ima svoje karakteristike i osobenosti. Svako danas poziva islamu, onako kako ga razumije. Žalosno je da svako smatra kako je njegov islam jedino ispravan. A islam je samo jedan. Onaj sa kojim je Allah zadovoljan i kome je pozivao Poslanik, s.a.v.s, i sve čestite generacije. Islam Kur’ana i Sunneta. Ne znam tačno ko je izgovorio slijedece riječi. Nije ni važno. Važno je da su mudre. Naime, neko je rekao:”Dobro je da sam upoznao prije islam, nego muslimane, jer da sam upoznao prije muslimane, ko zna da li bih ga prihvatio”! Opet, neko drugi je rekao:”Kakva bi to bila vjera, kad bi imala ljude”!

Dakle, islam kome mi pozivamo ima slijedece karakteristike:

1.  Islam se obraća razumu, na njega se oslanja u razumijevanju i shvatanju dina i izgradnji dunjaluka. I ne postoji proturječnost izmedju slobodnog razuma i autentične tradicije. Islam potstiče na znanje i naučna istraživanja, prihvatajući sve što je korisno za čovjeka, a ne dolazi u koliziju sa islamskim principima. Izučavanje svake nauke koja je potrebna ummetu je obaveza svakog muslimana i muslimanke.

2. Islam potstiče na zdravo rasudjivanje i inovacije. Suprostavlja se učmalosti i pasivnosti. Podržava svaki koristan razvoj i napredak. Islam ima rješenje za svaki problem, a stvar je ljudskog razuma kako će doći do tog rješenja. Zato je idžtihad fard i potreba ummeta. Vrata idžtihada su otvorena pod odredjenim uvjetima.

3. Islam se odlikuje umjerenošću u svemu i smatra to temeljnom osobinom islamskog Ummeta. Islam želi uspostaviti ravnotežu u svim segmentima: Ravnotežu izmedju duha i materije, razuma i srca, dunjaluka i akhireta, izmedju prava i dužnosti itd. Islam isključuje sve vrste ekstremizma i nepromišljenosti.

4. Islam se jasno prepoznaje po realizmu. To je jedna od njegovih osnovnih karakteristika.
On ne kruzi u oblacima idealizma i prema ljudima se ne odnosi kao prema krilatim melekima, vec kao prema ljudskim zivim bicima, koja mogu biti pokorna, a i pogrijesiti.

5. Islam ženi daje posebnu čast i mjesto u društvu, smatrajući je šeriatski obveznim ljudskim bićem, koje ima svoja prava i dužnosti. Islam ženu posmatra kao majku, kćerku, suprugu, sestru, jednostavno kao člana porodice i društva.

6. Islam na porodicu gleda kao na osnovnu ćeliju društva, a na brak kao na osnovu porodice.

7. Islam poklanja veliku pažnju odgoju i vaspitanju. Gotovo veću, nego li pravnom sistemu. Zdrava ličnost je garancija zdravog društva.

8. Islam društvenu zajednicu gradi na temelju brastva, uvažavanja i tolerancije medju njegovim pojedincima. Stoga nema mjesta rasnom, klasnom, nacionalnom, vjerskom ili medjumezhebskom sukobu.

9. Islam ne poznaje klerikalizam. U njemu nema klase sveštenstva koje ima monopol nad vjerom i upravlja sviješću. U islamu nema posredništva izmedju roba i Rabba. Islamska ulema je samo kategorija stručnih i kompetentnih ljudi u tumačenju dina. Biti alim ima svako pravo, ko želi izučavati nauku.

10. Islam daje puno pravo ummetu u izboru svojih vodja. Islam narodu ne nameće vladara koga ne želi i koji će tlačiti sopstveni narod.

11. Islam štiti pravo na posjed. Štiti imetak, koji je osnovna pretpostavka za izgradnju dunjaluka i za uspostavljanje dina. Imetak je Allahova blagodat, na kojoj čovjek mora biti zahvalan i riječima i pravilnim korištenjem. Imetak ne smije postati cilj, već je bio i ostaje sredstvo u službi islama. Mjesto imetku je u rukama, a ne u srcu.

12. Islam uzima u potpunu zaštitu slabije kategorije u društvu, radnike, seljake, zanatlije i niže službenike. Islam ih smatra potencijalom proizvodnje u miru i odbrambenim snagama u ratu. Za ove kategorije postoji fond društvene solidarnosti sa posebnim izvorima.

13. Islamu ne smeta ljubav i ponos gradjanina prema svojoj domovini, prema svome narodu i naciji, sve dok to ne dodje u koliziju sa ljubavlju i ponosom prema Allahu i islamu.

14. Islam ideji suprostavlja ideju, a dilemi dokaz. Nema prisiljavanja u vjeru i nametanja mišljenja. Islam odbacuje nasilje kao metodu i terorizam kao sredstvo. Poziva na konstruktivan dijalog na temelju objektivnosti i poštivanja drugog mišljenja.

15. Islam nas uči da je Allah ljude stvorio različitim. (Da je tvoj Gospodar htio, On bi ljude učinio jednim ummetom)!

16. Islam se ne zadovoljava hvalospjevima o prošlosti svoje civilizacije, već od nas zahtijeva rad na planu izgradnje moderne islamske civilizacije.

17. Islamu nije najveća briga formalna primjena šeriatskih propisa, već smatra svojim temeljnim zadatkom uspostavljanje istinskog, a ne formalnog, islamskog načina življenja u svim društvenim segmentima.

18. Islam muslimane, ma gdje oni živjeli, smatra jednim jedinstvenim ummetom.

19. Naš islam je nasmijan, veseo, otmen, snažan, on usrećuje, čini radosnim i optimističnim.

20. Islam je vjera ne samo teorije, nego i prakse. Bolje je jedno djelo, nego hiljadu riječi.

—–

Statut  islamske zajednice Stuttgart mozete skinuti OVDJE