Odbor i imam

IMAM HAMZA EF. SUBAŠIĆ

hamza-subasicHamza Subašić je rođen 26. jula 1957. g. u selu Zagrađe, na području opštine Rudo. Osnovno obrazovanje završava u selu Mioče, zatim Gazi Husrevbegovu medresu u Sarajevu, a potom se upisuje na Univerzitet el-Azhar, gdje na Fakultetu islamskih nauka, na odsjeku tefsira diplomira 1986. g. Poslije završenih studija dvije godine radi kao imam, hatib i muallim u džematu Duhri kod Kiseljaka, odakle rješenjem tadašnjeg VIS-a biva zadužen da 1988. g. formira džemat u Stuttgartu. Taj zadatak uspješno obavlja i danas je imam Islamske zajednice Stuttgart. U periodu od 1994. do 2004. vršio je dužnost Glavnog imama IZ Bošnjaka za oblast Baden Württemberg i bio pomoćnik Glavnog imama u Njemačkoj. Član je Svjetskog vijeća islamskih učenjaka.

Dr FERID KUGIC – 1. PREDSJEDNIK

Dr. Kugić je rodjen u selu Modra, Sanski Most . U prvi razred osnovne škole je, zbog tadašnjih okolnosti, upisan sa 13 godina u rodnom mjestu, gimnaziju završava u Bos. Dubici, a Medicinski  fakultet u Zagrebu u period od 1966. do 1972. Radio je u Domu zdravlja u Bos. Dubici, Kotor Varoši i Bos. Gradišci, ito u periodu od 1972. do 1978. U medjuvremenu odlazi u Beograd na odsluzenje vojnog roka  u Skoli Rezervnih oficira, da bi kratko radio kao liječnik u Kičevu u Makedoniji. U Njemačkoj od 1978. do 1984, specijalizira oblast opće kirurgije u Bayernu  i Dortmundu, potom odlazi u Los Angeles da bi usavršio engleski jezik, a nakon toga boravi u Iranu kao pogonski liječnik  za Firmu Krupp iz Duisburga  i Mechim iz Bruxellesa. Ponovo se vraća u Njemačku  od 1988. na specijalizaciju dječije kirurgije u Dortmundu, a od 1990. biva zaposlen na  Kinderklinik ( Klinikum Esslingen) kao Oberarzt (specijalista)za dječju kirurgiju.  Odmah po dolasku u Esslingen Dr. Kugić se odaziva telefonskom pozivu imama Hamze Subašića i pristupa u članstvo Islamske zajednice Stuttgart,  da bi naredne godine postao njen predsjednik i na toj dužnosti ostaje sve do danas.

Na dječijoj klinici u Esslingenu (Kinderklinik), 31. augusta 2012., Dr. Ferid Kugić, specijalista za opću i dječiju hirurgiju svečano je od strane svojih kolega, te drugog medicinskog i radnog osoblja Klinike, ispraćen u zasluženu mirovinu. Na svečanosti su održana vrlo dirljiva izlaganja, čije su birane riječi izazvale suze u mnogim očima prisutnih. Teško se je pomiriti sa činjenicom da već od narednog dana nema radnih obaveza, nema skalpela, operacija i postoperativnih izvještaja, nema radosnih susreta sa najmlađim pacijentima, nema dežurstava i kafe sa kolegama. Međutim, obzirom na angažman Dr. Kugića na mnogim poljima, na njegov još uvijek mladalački polet i intuzijazam, te na njegovu dobro (od)njegovanu i (o)čuvanu kako tjelesnu tako i mentalnu kondiciju, s pravom se očekuju njegovi daljnji doprinosu općem dobru u različitim segmentima.

Dr. Kugić je član nekoliko organizacija u Njemačkoj kao što su Društvo za ljudska prava, Društvo za ugrožene narode, Udruženje Njemačkih kirurga, član je Komisije za Etiku klinike u Esslingenu, član je Okruglog stola za religije pri gradu Stuttgartu, član Društva za zaštitu životinja, saradnik je međunarodne organizacije Liječnici bez granica, te nekoliko drugih humanitarnih organizacija. Ono što posebno treba istaći je doprinos Dr. Kugića međureligijskom dijalogu, razumijevanju i uspostavljanju mostova saradnje i zajedničkog djelovanja različitih konfesija i kultura. Učestvovao je u osnivanju, organizaciji i konstituisanju Teološkog fakulteta pri Univerzitetu u Tibingenu. Inicijator je oficijelnog uspostavljanja mesdžida na Klinici u Esslingenu, a suinicijator otvaranja mesdžida na stuttgartskom aerodromu.

Čestitajući Dr. Kugiću odlazak u zasluženu ljekarsku mirovinu, molimo Allaha da mu podari dobro zdravlje, bereket i uspjeh u daljem radu i angažmanu za opću dobrobit.

2. Predsjednik: Hamza Ibrahimovic

Blagajnik:  Godusevic Senahid

Knjigovodja: Cosic Mirza

Sekretar: Fuad Subasic

Prosireni odbor:

Amit Azemovic

Prosic Nihad

Prijic Hamdija

Abdic Husein

A kontrolna komisija se sastoji od:

Mehudin Slatine

h. Jusuf Julevica i

Pjanic Hazima