Lejletul Miradz 05.06.2013

Isra i mi‘radž vječita inspiracija na putu uspjeha

 

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ

 لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

(Slavljen neka je Onaj koji je noću prenio roba Svog od Mesdžidul-harama do Mesdžidul-aksaa – onogčiju smo okolinu blagoslovili – da bi mu pokazalineke od znakova Naših. Uistinu! On, On je Onaj koji čuje, Onaj koji vidi). (Al-Isra 1).

–       Mi’radž se događa nakon zaista teških iskušenja. Taif, preseljenje Khatidže i Ebu Taliba. Mi’radž je utjeha. Vjerničkim prevazilaženjem iskušenja, insan se uspinje u najviše visine i zone i postiže najveće uspjehe.

–       Putovanje se desilo noću. „Noćna aktivnost je najsnažniji dodir i najjači izraz“! Za vjernika je noć prilika za postizanje blizine i uspona u više sfere, a za zalima prilika za fesade najgore vrste.

–       Pojam „abd“- rob svoga Gospodara.

–       Al-Burak- Allahovo znanje i moć su iznad znanja i moći insana. Vezanje buraka za zid. Istinski tevekkul.

–       Najveći historijski „susret na vrhu“. Susret sa poslanicima u al-mesdžidul aksau, gdje dobija zastave i preuzima vođstvo čovječanstva. Odgovornost!  Ibrahim, a.s:“O Muhamede, prenesi svome ummetu selam od mene i reci da džennet sadrži lijepe bašče, pitku vodu, a postiže se sa „subhan Allah, wal-hamdu lillah we la ilahe illallah huwallahu ekber“!

–       Potvrda čiste prirode. Izbor između mlijeka i alkohola. Poslanik, s.a.v.s, bira mlijeko! „Izabrao si ono što je normalno i prirodno“.

–       Šta je vidio Resul?

–       Malik, čuvar džehennema i vatre, bez osmjeha. Al-Bejtul ma’mur na sedmom nebu. (Nebeska ka’ba). Sidretul munteha. Džennet- u njemu je ono što oko nije vidjelo, uho nije čulo i što čovjek ne može zamisliti“! Allahov prijestol.   (Najveće stvorenje). Oko njega su meleki čiji broj zna samo Allah. Nose ga četvorica, a sudnjega dana biće ih osam! Čuo je škripu pera kojim pišu meleki. Čuo je Allahov savršeni govor koji nije sličan ljudskom govoru.

–       Nagrada za trud na Allahovome putu. (Siju i ubiraju plodove u isto vrijeme).

–       Dunjaluk – nagizdana starica.

–       Vidio je ljude kojima se velikim užarenima makazama sijeku jezici i usne! To su sijači smutnje!

–       Vidio je ljude koji plivaju u moru krvi i gutaju kamenje…Korisnici kamate!

–       Vidio je ljude koji metalnim noktima nakaze svoja lica. To su oni koji se bave gibetom (ogovaraju druge)!

–       Vidio je pred ljudima taze, friško i halal meso, a oni jedu pokvareno i smrdljivo! To su oni koji čine zinaluk.

–       Vidio vola kako izadje iz velike jame i pokušava ponovo da se vrati u nju, ali ne može! Nesmotreno i nekontrolisano izgovorena riječ!

–       Vidio je insana kako nosi ogromno breme i stenje pod njim, a pokušava da natovari još više na sebe. To je insan što preuzme emanet koji nije u stanju izvršiti. Emanet!

–       Nemaran odnos prema namazu! Razbijanje glava užarenim kamenjem.

–       Za vrijeme mi’radža (u najvišim visinama i najbližoj blizini) propisan je namaz. U početku pedeset na dan, a na savjet Musa,a.s, smanjen na pet dnevnih namaza, a nagrada ostala za pedeset!

 

Prenosi se da je Muhammed, s.a.v.s, rekao:“Kad sam bio na noćnom putovanju Mi‘radža Allah mi je prigovorio za Ummet i rekao:

–          „O Muhammede, tvoj ummet nisam zadužio sutrašnjim radom, a oni od Mene traže sutrašnji rizk (nafaku).

–          Nikad njihov rizk ne dadnem drugome, a oni svoja djela poklanjaju drugom.

–          Neki iz tvoga ummeta jedu Moj rizk, a zahvaljuju drugome. Mene pokušavaju varati, a prema drugima su iskreni.

–          Ponos i snaga su u Mene i ja sam u tome neprikosnoven (al-Mu’izz), a neki iz tvoga ummeta ponos i snagu traže kod drugih!

–          Muhammede, Ja sam džehennem stvorio isključivo za kafire, a neki iz tvoga ummeta se trude da zapadnu u džehennem.

Reci svome ummetu:

–          Ako nekoga volite zbog dobra koje vam čini, pa Ja sam preči u tome, jer su Moje blagodati prema vama nezbrojive.

–          Ako se nekoga plašite od stanovnika nebesa i Zemlje, pa Ja sam u tome preči, jer je moja moć nenadmašna!

–          Ako u nekoga polažete nadu, pa Ja sam u tome preči, jer je moja ljubav prema robovima neuporediva.

–          Ako se nekoga stidite zbog grijeha prema njemu, pa Ja sam preči u tome, jer vi griješite, a Ja i pored toga ispunjavam svoja obećanja.

–          Ako svojim imetcima i životima nekome dajete prednost, pa Ja sam u tome preči, jer Ja jedini zaslužujem da Mi se ibadet čini.

–          Ako vjerujete u nečija obećanja, pa Ja sam najiskreniji u svojim obećanjima.

O Muhammede,

–          Tvome ummetu nisam dao previše imetka da im obračun na Sudnjem danu ne bio težak!

–          Život im nisam učinio dugim, da im srca ne postanu okrutna!

–          Nisam dozvolio da ih smrt iznenadi, već im šaljem išarete, kako s dunjaluka ne bi otišli bez teobe (pokajanja)!

Stvorio sam ih u akhiri zemanu (kao zadnje generacije), da ne bi dugo boravili u kaburima!

(Hamza Subašić, redžeba 1434.h.g.)

 
 

More Posts in Sa našeg ćursa

 
 

Share this Post