Izvršena primopredaja dužnosti u IZ Stuttgart

U prostorijama Islamske zajednice Stuttgart 29.04.2017 uz prisustvo
većine bivših i novih članova Izvršnog odbora izvršena je primopredaja
dužnosti. Nakon temeljitih priprema za primopredaju, u dvosatnom uvidu
u potrebnu dokumentaciju i utvrđivanjem trenutnog stanja o
finansijskom poslovanju, konstatovano je da je sva potrebna
dokumentacija dostupna i na raspolaganju. O primopredaji je sačinjen
protokol a sa potpisom su ozvaničena i nova zaduženja.

Izvršni odbor izražava svoju zahvalnost svima koji su učinili da se
primopredaja izvrši u jednom zavidnom vremenskom roku imajući u vidu
obimnu dokumentaciju koju džemat posjeduje.

U kraćem obraćanju dr. Ferida Kugića poslije akšam namaza, u kojem je
sumirao svoj rad od dvadesetpet godina rada za dobrobit džemata i
simbolične predaje ključa novom predsjedniku džemata, prisutnima se
obratio i dr. Muhamed Baščelić. On je u svom obraćanju naglasio
vrijednosti i uspjehe rada džemata u proteklom periodu te ukazao na
potrebu ustrajnosti na putu dobra i očuvanju identiteta.

Na kraju su dodijeljeni prikladni pokloni bivšim članovima odbora a
posebna priznanja i zahvalnice za doprinos u radu džemata dodijeljeni
su dr. Feridu Kugiću, Nihadu Prošiću i Hamzi ef. Subašić.
Dio radne atmosfere sa primopredaje možete pogledati u galeriji fotografija

 
 

Share this Post