Održana 26. džematska skupština IZ Stuttgart

IMG_0092Jasni ciljevi, jasni načini ostvarenja tih ciljeva, odgovornost u obavljanju obaveza, transparentnost u radu, nesebičnost, timski rad i iskren nijjet, garancija su uspjeha jedne organizacije. 25 godina je proteklo od osnivanja, djelovanja i uspješnog razvoja IZ Stuttgart. Posljednja džematska informativna skupština po ko zna koji put potvrdila je i na površinu izbacila jasne kriterije za uspjeh jedne ozbiljne organizacije u radu na islamskom planu. Podnešeni izvještaji predsjednika, imama, sekretara, blagajnika, zatim potvrda Nadzorne komisije o transparetnom i preciznom vođenju džematskih poslova, te usvajanje podnesenih izvještaja od strane prisutnih članova džemata, koji čine glavni organ, pokazali su da se radi o vrlo ozbiljnoj, odgovornoj i instituciji od velikog ugleda. Nije nimalo čudna izjava jednog od čestitih članova džemata koji nakon završetka Skupštine na izlazu reče:“Nisam dugo u ovome džematu, ali je za mene prava privilegija biti njegovim članom. Zaista sam ponosan na moj džemat i njegovo rukovodstvo“.

Vrlo odgovorno, vješto, dostojanstveno i sa jasnim stavovima Skupštinu je moderirao Emsad Ćosić, student Islamskog fakulteta iz Tibingena i asistent imama Hamze ef. Subašića u džematskim aktivnostima, a posebno u nastavnom procesu.

IMG_0093U svom izvještaju predsjednik džemata Dr. Ferid Kugić je govorio o opštem stanju u džematu i međuljudskim odnosima u njemu. Stanje u džematu je dobro, ali naravno uvijek može biti bolje. Istakao je da džemat uživa veliki ugled, ima jasne ciljeve i koncept djelovanja. Zahvaljujući svemu tome, kao i nesebičnom zalaganju velikog broja članova džemata i naravno članova odbora, broj članstva džemata je od prošle redovne skupštine održane u26. januara 2014.g. porastao za deset procenata, kao što je i broj učesnika u nastavnom procesu sa 263 polaznika porastao na 353.
Govorio je i o radu Odbora, vanjskim odnosima džemata, te o radu na humanitarnom planu. Iznio je važan podatak da je dosadašnji objekat IZ Stuttgart koji se nalazi u Glocken Str., a koji smo koristili skoro jedanaest godina, prodat i sada već vlasništvo afganistanskog džemata, a sredstva dobijena od tog objekta biće iskorištena za naredni džematski projekat.
Naglasio je da pred džematom stoji još nekoliko velikih zadataka, prije svega uređenje džematske kuhinje i restorana, dvorišta, izgradnja munare, šadrvana, portala, vanjske ograde i u maju svečano otvorenje Islamskoga centra.
Na početku svoga izvještaja o vjersko prosvjetnim aktivnostima i radu, imam Hamza Subašić je ukratko istakao ciljeve postojanja i rada ovog džemata, a oni su:“
–          Podizanje islamske svijesti i čuvanje islamskog identiteta, kroz pojedinca, brak, porodicu i naravno džemat.
–          Što bolje upoznavanje sa islamom i njegovim učenjem.
–          Autentično predstavljanje islama slijedeći srednji put i čuvajući se svake vrste ekstremizma, isključivosti i krajnosti, i aktivno sudjelovanje u društvu u kojem živimo.

Naglasio je aktivnosti koje se odvijaju u toku jedne sedmice, a one su:“
–          Dnevni namazi se obavljaju svaki dan, a posjeta svim namazima je zadovoljavajuća. U džamiju dolaze vjernici različitih nacionalnosti, različitih uzrasta i iz različitih dijelova grada.
–          Džume suposeban doživljaj, a broj džematlija na džumi se, u zadnje vrijeme, primjetno povećao.
–          Četvrtkom iza akšama ili iza jacije namaza se održava halka učenja Kur’ana za odrasle.
–          Petkom iza akšama i jacije namaza imamo kurs obrade kur’anskog pisma. Vodi ga imam-asistent Emsad Ćosić.
–          Tribine (halke) su uobičajene subotom. Poprimile su jednu novu formu. Halke se održavaju svake subote, a jednom mjesečno obavezna je halka sa nekim od poznatih gostiju.

NaIMG_0097stava na Vikend medresi, mektebu i vrtiću.
–          Islamska nastava okviru našeg džemata se odvija na tri nivoa,  dva dana u sedmici.
–          Nastavu za predškolski uzrast u vrtiću imamo subotom i nedjeljom, a izvode je Selma Rizvo, Hasagić Amra, uz pomoćnice Pita Merku i Sahifi Nilufar. U vrtiću nastavu pohađa 90 djece uzrasta između 3 i 5 godina.
–          Nastavu u mektebu pohađa 86 učenika. U protekloj godini izvršili smo neke personalne i sadržajne promjene i reforme u nastavnom procesu. Radimo po udžbenicima Rijaseta IZ BiH, ali pošto imamo znatan broj i djece koja ne razumiju bosanski jezik prinuđeni smo nastavu držati prema ilmihalima (udžbenicima) i na njemačkome jeziku. Mektebsku nastavu trenutno izvode Elma Jakubović i Lejla Biševac.

Vikend medresa
–          Već  osmu godinu odvija se nastava subotom i nedjeljom na Vikend medresi. Trenutno nastavu pohadja  177 polaznika. Od toga 93 su učači Kur’ana, ostali obrađuju kur’ansko pismo i naravno nastavu iz drugih predmeta. Nastavu na Vikend medresi subotom i nedjeljom izvode Lejla Biševac, Emsad Ćosić, te Hamza i Zineta Subasic. Pomažu nam dvije bivše učenice sestre, Sahifi Nilufar i Morsal, inače Afganistanke.
–          Ukupan broj polaznika u nastavnom procesu IZ Stuttgart, tj. vrtiću, mektebu i Vikend medresi je 353.
–          Raspored održavanja nastave je za sve grupe isti. Nastava i subotom i nedjeljom počinje u 9:30, a završava sa obavljenim podne namazom, s tim da nedjeljom poslije podne namaza pa do ikindije imamo jednu grupu učača Kur’ana.
–          Subotom poslije podne namaza održava se nastava Bosanske dopunske škole. Nastavu vodi Elma Jakubović.
–          Pravac kretanja u nastavnom procesu: vrtić, mekteb, Vikend medresa, omladinski krug i aktivni član džemata.
–          Treba istaći da nastavu u okviru našeg džemata pohađaju djeca iz 16 zemalja, ito: Bosna, Njemačka, Srbija, Crna Gora, (Sandžak) Afganistan, Maroko, Alžir, Turska, Kosovo, Makedonija, Somalija, Eritreja, Pakistan, Irak, Sirija, i Palestina.
–          U sklopu nastave stručne osobe uvježbavaju dječiji i omladinski hor pripremajući ih za učešće u određenim džematskim programima i manifestacijama.

Aktivnosti na odgojno-vaspitnom i edukativno-obrazovnom planu
Neke od ovih aktivnosti:

–          Tribina sa Savezom BiH D. škola: „Kuda ide Bosna i Herzgovina“. Moderator : Hariz Halilovic, Posjeta – skromna. Predavaci: Mirsad Đapo, prof. Dr. Saban Muratovic( međunarodni fakultet u Brckom).
–          Humanitarna organizacija EMMAUS. Međunarodni forum solidarnosti. Prihvatni centar Duje.
–          Prezentacija izdavacke djelatnosti – Malik ef. Nurovic.
–          Umra
–          Hor el-Misbah iz Mostara
–          Flohmarktdžematski Flohmarkt i druženje, na kojem su džematska djeca mogla prodavati svoje nepotrebne predmete i igračke i zaraditi sredstva za izlete.
–          Izlet u Evropa park -104 osobe.
–          Iftar sa Haus Abraham i Cipsom
–          Učešće imama na generalnoj skupštini Unije isl. Učenjaka u Istambulu.
–          Hadzijska ikrar dova za deset hadžija.
–          Emsad Cosic angažiran kao imam-asistent u Dzematu.
–          Bracni par Tule (Aida i Edin). Bračni par-psiholozi. Predavanja i druzenje, te bračni, porodični i savjeti iz oblasti poslovanja i sl.
–          Gost hefte” – Mufid Memija. Održao nekoliko izuzetno vrijednih predavanja:
–          1. “Nova politička konstelacija u BiH nakon oktobarskih izbora.
–          2. “Musliman u evropskom kontekstu, predrasude, izazovi i perspektive.
–          3. “Ispravno razumijevanje i tumačenje aktualnih medjunarodnih odnosa, s posebnim akcentom na odnos medjunarodne zajednice spram islama i muslimana.
–          4. Islamski svijet u kontekstu novog svjetskog poretka.
–          prikaz knjige “Hava – majka Prijedorcanka. Autor Admir Muhic, imam dzemata Maljevac i gl. imam Medzlisa Karlovacü, Ferid Krak, zamjenika nacelnikom opcine Cetingrad.
–          Gost vikenda hfz. Abdurrahman ef. Kujević. Za Školu Kur’ana u Sandžaku sakupljeno 3.117,00 €.
–          Pored naših redovnih aktivnosti, održavani su redovni susreti džematlijki, na kojima se uči Kur’an i slušaju predavanja iz raznih oblasti islama. Džematlijke su aktivne pod nazivom „Sahwatunnisa“.

Aktivnosti na humanitarnom planu
Zahvalivši se džematlijama na visokoj islamskoj svijesti i spremnosti da pomognu drugima u nevolji, u izgradnji džamija, centara i edukativnim projektima mladih u raznim krajevima, imam je s ponosom istakao da su džematlije od prošle do ove skupštine u humanitare svrhe izdvojili preko 50.000, 00 €.

Iz džematske statistike
Kad su u pitanju neki džematski statistički podaci, imam je spomenuo da su u proteklom periodu obavljena 4 šeriatska vjenčanja, da je rođeno 13 novorođenčadi i da su obavljene 4 džennaze i bilo deset hadžija iz džemata.

IMG_0105Sekretar odbora Fuad Subašić je na platnu napravio prikaz razvoja džemata kad je u pitanju članstvo. Od prošle skupštine džematu su pristupila 53 nova člana. Oko 13 procenata članstva džemata su pojedinci, a ostalo porodice i bračni parovi. Naglasio je da je osnovna visina članarine džemata 20,00 €, a da ima određen broj džematlija koji plaćaju manje od toga, kao što ima i onih koji plaćaju mnogo veće iznose. Ima primjera gdje svi članovi jedne porodice redovno plaćaju članstvo u džematu. „Sada smo u situaciji da zainteresirani novi član, ukoliko želi postati članom džemata, mora ispuniti zahtjev za prijem u članstvo, a Odbor razmatra opravdanost ili neopravdanost njegova zahtjeva“- rekao je sekretar.

Blagajnik Senahid Godušević, nakon što je preuzeo blagajničke poslove i podnio svoj izvještaj o finansijskom poslovanju džemata, opravdao je ukazano povjerenje džematlija koji su ga predložili i izabrali na ovu dužnost. Prikazao je redovne i vanredne prihode, rashode, tranzitna sredstva, aktuelno stanje na računima i blagajni i visinu preostalog duga džematlijama u vidu pozajmica, a za otplatu aktualne zgrade.

Nakon diskusija po određenim pitanjima vezanim za neke izvještaje i pitanjima opšteg karaktera iz džematskog života, te iskaza Muhidina Slatine u ime  Kontrolne komisije o urednom finansijskom poslovanju džemata, prisutni su jednoglasno usvojili sve izvještaje, a zatim se prešlo na tačku dnevnog reda „razno“, koja je rezultirala vrlo konstruktivnim prijedlozima i zaključcima.

 
 

Share this Post