Uspješno završena još jedna vjeronaučna godina

Uspješno završena još jedna vjeronaučna godina

Foto(4)12. i 13. jula ove godine završena je nastava u dječijem obdaništu, mektebu i vikend medresi IZ Stuttgart, a 20. jula ili 23. dan ramazana završni ispit imao je Haris Šljivo, sin Damira i Sadete. Na svom završnom ispitu Haris je pokazao koliko se može naučiti o islamu ako se nastava u mektebu i vikend medresi redovno pohađa. Pred komisijom u čijem su sastavu bili hfz. Sead Subašić, predavač Emsad Ćosić i imam Hamza Subašić, pred roditeljima, džematlijama i gostima, Haris je odgovoarao na postavljena pitanja iz oblasti Kur’ana, akaida, fikha, povijesti islama i predmeta Islam i društvo i svojim odgovorima oduševio prisutne. Završivši uspješno svoje obrazovanje na vikend medresi Haris je postao član omladinskoga kruga IZ Stuttgart, gdje će, nadati se je, biti dosljedan svoga karaktera i odgoja koji je stekao u okviru svoje porodice. Inače, pravac kretanja jednog polaznika prema konceptu rada IZ Stuttgart počinje još od dječijeg vrtića gdje se polaznici upoznaju sa osnovnim pojmovima dini islama, zatim preko mekteba gdje kroz sistematsku nastavu proširuju svoje znanje, potom prelaze u fazu vikend medrese, nakon čega postaju članovi omladinskog kruga, da bi zatim postali aktivni članovi svoga džemata. Inače u nastavnom procesu sudjeluje sedam članova nastavnog osoblja, a broj polaznika u ovoj godini bio je 253.

Zahvaljujući takvom konceptu i programu rada, te angažmanu roditelja i nastavnoga osoblja, IZ je odgojila i educirala čitavu plejadu danas vrlo uspješnih mladih osoba koje svome džematu uzvraćaju na najbolji način. Neki od njih su u sastavu nastavnog osoblja, neki u užem i širem sastavu odbora, neki aktivni članovi džemata, a neki izuzetno uspješni poslovni ljudi diljem svijeta.

Svoj završni  ispit Haris je ukrasio recitiranjem napamet 99 Allahovih lijepih imena, na što ga je ponukao hadis poslanika, s.a.v.s, u kojem se kaže:“Ko nauči i usvoji Allahovih 99 lijepih imena, ući će u džennet“.

Pored šehade o završnome ispitu, koju mu je uručio Dr. Ferid Kugić, a  koja će krasiti ambijent njegove sobe, Haris je za nagradu dobio prijevod značenja Kur’ana na njemačkome jeziku, knjigu „Čitanje muslimanskoga uma“, novčanu nagradu i poklone od roditelja, rodbine i prijatelja.

 
 

Share this Post